Pít tông dùng cho rửa máy bát công nghiệp

Liên hệ

Pít tông dùng cho máy rửa bát công nghiệp

Code: 12038055, hiệu: Fagor, hàng mới: 100%

Pít tông dùng cho rửa máy bát công nghiệp

Liên hệ

Danh mục:

0988 11 4434