Đầu lửa mồi

Liên hệ

 

Hãng

Model

MBM

for Boiling pan gas (MBM) – Series MAGISTRA

MBM

for Bratt pan gas (MBM) – Series MAGISTRA

MARENO

for Lava rock grill gas (MARENO) – Series PLG

LOTUS

for Solid top range gas (LOTUS) – Series 700

LOTUS

Series 900

MBM

for Boiling pan gas (MBM) – Series MAGISTRA

Đầu lửa mồi

Liên hệ

Danh mục:

0988 11 4434