HPT International - Linh kiện, bảo hành thiết bị bếp, giặt là công nghiệp

Công trình tiêu biểu

HPT cung cấp cho The Nam Hai Resort Hội An
HPT cung cấp cho The Nam Hai Resort Hội An
11/05/2015 10:05
Khách sạn Bênh viện 5 Sao Quốc Tế VinMec- Hà nội Tập Đoàn VinGroup
Khách sạn Bênh viện 5 Sao Quốc Tế VinMec- Hà nội Tập Đoàn VinGroup
30/10/2014 14:57
Cung cấp cho khách sạn Crowne Plaza Mỹ Đình Hà Nội
Cung cấp cho khách sạn Crowne Plaza Mỹ Đình Hà Nội
30/10/2014 14:57